Famille des Sternidés

  • Guifette moustac - Whiskered Tern - Chlidonias hybridus, Sterne hansel - Gull-billed Tern - Gelochelidon nilotica & Guifette leucoptère - White-winged Black Tern - Chlidonias leucopterus - East Kwar - Salalah (OMAN)
  • Sterne hansel - Gull-billed Tern - Gelochelidon nilotica - East Kwar - Salalah (OMAN)