Famille des Columbidés

 • Tourterelle maillée - Maroc
 • Tourterelle maillée - Maroc
 • Tourterelle maillée - Saly - Sénégal
 • Tourterelle maillée - Sine Saloum - Sénégal
 • Tourterelle maillée - Sine Saloum - Sénégal
 • Tourterelle maillée - Sine Saloum - Sénégal
 • Tourterelle maillée - Sine Saloum - Sénégal
 • Tourterelle maillée - Sine Saloum - Sénégal
 • Tourterelle maillée - Tombacoumba - Sénégal
 • Tourterelle maillée - Wassadou - Sénégal
 • Tourterelle maillée - Kedougou - Sénégal
 • Tourterelle maillée - Palm Dove - Streptopelia senegalensis - BAHREIN
 • Tourterelle maillée - Palm Dove - Streptopelia senegalensis - BAHREIN
 • Tourterelle maillée - Palm Dove - Streptopelia senegalensis - BAHREIN
 • Tourterelle maillée - Palm Dove - Streptopelia senegalensis - BAHREIN
 • Tourterelle maillée - Palm Dove - Streptopelia senegalensis - BAHREIN
 • Tourterelle maillée - Palm Dove - Streptopelia senegalensis - BAHREIN
 • Tourterelle maillée - Palm Dove - Streptopelia sengalensis - Al Hamrat (OMAN)
 • Tourterelle maillée - Palm Dove - Streptopelia sengalensis - Al Hamrat (OMAN)
 • Tourterelle maillée - Palm Dove - Streptopelia senegalensis - Jarziz Farm - Salalah (OMAN)