Famille des Accipitridés

 • Aigle criard - Great Spotted Eagle - Aquila clanga - Kwar Taqah (OMAN)
 • Aigle criard - Great Spotted Eagle - Aquila clanga - Kwar Taqah (OMAN)
 • Aigle criard - Great-spotted Eagle - Aquila clanga - Kwar Taqah (OMAN)
 • Aigle criard - Great-spotted Eagle - Aquila clanga - Kwar Taqah (OMAN)
 • Aigle criard - Great-spotted Eagle - Aquila clanga - Kwar Taqah (OMAN)
 • Aigle criard - Great-spotted Eagle - Aquila clanga - Kwar Taqah (OMAN)
 • Aigle criard - Great-spotted Eagle - Aquila clanga - Kwar Taqah (OMAN)
 • Aigle criard - Great-spotted Eagle - Aquila clanga - Kwar Taqah (OMAN)
 • Aigle criard - Great-spotted Eagle - Aquila clanga - Kwar Taqah (OMAN)
 • Aigle criard - Great-spotted Eagle - Aquila clanga - Jarziz Farm - Salalah (OMAN)
 • Aigle criard - Great-spotted Eagle - Aquila clanga - Jarziz Farm - Salalah (OMAN)
 • Aigle criard - Great-spotted Eagle - Aquila clanga - Jarziz Farm - Salalah (OMAN)